SOCIAL

Regulamin

sklepu internetowego
https://www.smichychichy.pl/

1. INFORMACJE OGÓLNE
1.1 Sklep działający pod adresem www.smichychichy.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Warunkiem dokonania zamówienia w Sklepie jest wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia oraz akceptacja zawartych w niniejszym Regulaminie oraz w zamówieniu warunków i kosztów dostawy.
1.2 Stroną dokonującą zakupów w Sklepie, zwaną dalej Klientem, może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma z terenu Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3 Właścicielem Sklepu internetowego www.smichychichy.pl jest firma: Safety Master – Tomasz Kosznik, ul. Powstańców 47b/ 101, 05-091 Ząbki, NIP: 592 209 1775
1.4 Klient ma możliwość kontaktu ze sklepem internetowym www.smichychichy.pl drogą mailową na adres natalia@smichychichy.pl lub telefonicznie pod numerem 508 123 621
2. ZAMAWIANIE TOWARÓW
2.1 Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową www.smichychichy.pl całodobowo, przez wszystkie dni w roku, z wyłączeniem okresu urlopu ustalonego przez sklep, o którym sklep poinformuje klienta w widocznym miejscu na stronie, a także z zastrzeżeniem, że zamówienia realizowane są w dni robocze, od godziny 9 do 17.
2.2 Towary w sklepie internetowym są szczegółowo oznaczone. Klient jest poinformowany o rozmiarze, kolorze, składzie materiałowym i cenie produktu.
2.3 Klient zamawiając towar dokonuje jego wyboru określając jego rozmiar i ilość.
3. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
3.1 Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu, takie jak ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
3.2 Cena produktu uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera wszystkie składniki (w tym podatek VAT). Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy i płatności, które są obliczane i wskazywane każdorazowo Klientowi w trakcie składania zamówienia jeszcze przed jego wysłaniem.
3.3 Warunkiem dokonania zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia. Zamówienie jest uznawane za ważne i wiążące, jeżeli formularz zamówienia został prawidłowo wypełniony przez Klienta i wysłany do Sklepu przy wykorzystaniu mechanizmów zawartych na stronach Sklepu.
3.4 Umowa zostaje skutecznie zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia o przyjęciu zamówienia w formie potwierdzenia przyjęcia zamówienia.
4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
4.1 Zamówienia na produkty będą przyjmowane według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach, w przypadku braku danego towaru, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany i poproszony o podjęcie decyzji, co do dalszej realizacji zamówienia. Klient może anulować całe zamówienie, wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub na wydłużenie czasu realizacji.
4.2 Czas realizacji zamówienia to 5-15 dni roboczych od zaakceptowania płatności. W przypadku większych zamówień czas realizacji może ulec zmianie.
4.3 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zamówienia. Dodatkowo pracownik Sklepu może kontaktować się z Klientem telefonicznie w celu potwierdzenia zamówienia.
4.4 Sklep zastrzega sobie prawo do:
• odmowy realizacji zamówienia, które zawierać będzie niekompletne dane, w szczególności takie, które są niezbędne do potwierdzenia i prawidłowej realizacji zamówienia;
• odmowy realizacji zamówienia wzbudzającego wątpliwości;
• nieprzyjęcie zamówienia w okresie urlopu sklepu, o którym klient zostanie poinformowany w widocznym miejscu na stronie Sklepu.
4.5 Zmiany w zamówieniu Klient może wprowadzić wyłącznie przed jego potwierdzeniem.
5. PŁATNOŚCI I DOSTAWA
5.1 Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności:
• płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki kurierskiej,
• płatność przelewem tradycyjnym na Rachunek Bankowy Sprzedającego,
• płatność poprzez Serwis Przelewy24, wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
• płatność poprzez system płatniczy firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu.
• płatność przy odbiorze w paczkomacie InPost
5.2 . Sprzedający udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
• przesyłka pocztowa ekonomiczna
• przesyłka kurierska
• odbiór w paczkomacie InPost
5.3 Dostawa Produktów odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5.4 Koszty transportu ponosi Klient, o czym zostaje poinformowany także przed zatwierdzeniem składanego zamówienia.
5.5. Do każdego zamówienia Sklep wystawia dowód sprzedaży w formie faktury.
5.6 Zamówienia, które nie zostaną opłacone w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia ich złożenia będą uznawane za nieaktualne i nie będą realizowane, chyba że w drodze indywidualnych ustaleń pomiędzy Klientem a Sklepem strony postanowią inaczej.
6. REKLAMACJE
6.1 Sklep ma obowiązek dostarczenia Klientowi towarów bez wad. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną. Jeżeli towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
6.2 Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
6.3 O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sklep powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
7. ZWROTY
7.1 Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 02 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Sklep gwarantuje prawo zwrotu zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki pod warunkiem, że towar nie był używany, ani nie został zniszczony lub uszkodzony. Ważne: Metki, zawieszki i inne oznaczenia towaru nie mogą być w żaden sposób naruszone.
7.2 Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy po odstąpieniu od Umowy.
7.3 W przypadku odstąpienia od umowy Sklep zwraca Klientom wszystkie otrzymane od nich płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep).
8. ZMIANA REGULAMINU
8.1 Sklep może zmienić niniejszy regulamin z ważnych powodów prawnych lub technicznych dotyczących funkcjonowania Sklepu.
8.2 Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.
9. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
9.1 Poprzez złożenie zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Sklep danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 2).